Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

bookandgreentea
7693 6a59 500
bookandgreentea
2473 0666
Reposted fromdonniedarco donniedarco viacourtney97 courtney97
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viacourtney97 courtney97
bookandgreentea
4940 6ca2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacourtney97 courtney97

June 21 2015

bookandgreentea
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

May 13 2015

bookandgreentea
5352 00ac
Reposted fromaletodelio aletodelio viatalkandtalk talkandtalk
bookandgreentea
- Oddzwonię później, teraz nie mogę przeklinać.
Reposted fromscorpix scorpix viatalkandtalk talkandtalk
bookandgreentea
“ Właściwie nie jestem zabawna. Jestem bezczelna, tylko ludzie myślą, że żartuję. ”
— I.
bookandgreentea

A wieczorem podziękuj za to czego dziś nie straciłeś, wówczas dowiesz się jak wiele masz.

Reposted fromtimetolove timetolove viatalkandtalk talkandtalk
bookandgreentea
1177 c195
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
bookandgreentea
2147 5b38
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 10 2015

bookandgreentea
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.
bookandgreentea
1957 01a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
bookandgreentea
5941 68c0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
bookandgreentea
6347 5945
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
bookandgreentea
bookandgreentea
7002 1e58
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapuella13 puella13

April 28 2015

bookandgreentea
8653 ded4
bookandgreentea
3910 6494
Reposted frommartynkowa martynkowa
bookandgreentea
9783 b31d
Reposted frommartynkowa martynkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl